Destabilization of magnetosonic-whistler waves by a relativistic runaway beam
Paper i proceeding, 2006

Författare

Tünde Fülöp

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

Gergö Pokol

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Per Helander

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Proceedings of the 33th EPS Conference on Plasma Physics, Rome, 2006

p 1.182-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-08