Hur utvecklas bra lärare? Det är fokus för en workshop där goda Chalmerslärare är det långsiktiga målet.
Övrigt konferensbidrag, 2015

Sammanfattning: Vad är det som utmärker en bra lärare, och hur utvecklar man bra lärare? Tillsammans kommer workshopdeltagarna att skapa en målbild för Chalmerslärare och inventera samt prioritera olika vägar att utveckla lärare. Vi kommer att jämföra läraryrket på högskolan med gymnasieläraryrket, och leta synergier för lärarutveckling ur MPLOL. Abstract: Hur utvecklas bra lärare? Det är fokus för en workshop där goda Chalmerslärare är det långsiktiga målet. Det finns mycket skrivet om hur man ”ska vara” för att just vara en bra lärare, med många resurser tillgängliga för Chalmerslärare från bl.a. avdelningen EER (Engineering Education Research). Kurser i pedagogik, rekommenderade böcker och vetenskapliga artiklar, seminarier o.s.v. har alla till syfte att visa hur man kan göra för att vara en bra lärare. Men det finns inte lika mycket fokus på processen att just utvecklas till att bli en bra lärare. I samband med att man utvecklas från grön, nervös förstagångslärare till duktig presentationstekniker och sedan vidare till reflekterande lärare och lärandekatalysator så ändras lärarens tankemönster och därmed beteende och agerande i lärandemiljön. Workshopdeltagarna kommer att få hjälpa till att sortera upp vilket stöd som bäst behövs för Chalmerslärare i dessa olika utvecklingsfaser. Chalmers har numera två relativt nya aktiviteter på lärarutvecklingsfronten, där pedagogiska utvecklingsledare (peduler) är den ena. Metoder för utveckling av lärare och lärarlag kan behöva förfinas för att bli så effektiva som möjligt, både avseende resultat och resursbehov. Här kan workshop deltagarna ge sin input, dokumenterat, med ”mjukt” styrda gruppdiskussioner. Den andra relativt nya lärarutvecklingsaktiviteten på Chalmers är gymnasielärarutbildningen för blivande civilingenjörer, masterprogrammet Lärande och Ledarskap (MPLOL). Programmet är designat för att utveckla goda lärare och ledare, till både skolmiljö och näringsliv. Praktiken för dessa lärarstudenter inkluderar VFU (verksamhetsförlagd utbildning) på gymnasieskolor där just lärarutveckling i praktiken är i fokus. VFU-kurserna kan ge input till just ”hur man gör” med allt från praktiska tips i klassrummet till reflekterande inlämningsuppgifter med feedback från mästarlärare. Andra lärandeaktiviteter som kan tillämpas för lärare vid Chalmers inkluderar auskultation och filmning av egna lektioner. Workshopdeltagarna kommer att få ge input till vilka av dessa aktiviteter som kan tänkas hjälpa bäst för Chalmerslärare. Frågeställningarna för workshopens deltagare att ge input till kan sammanfattas som: 1. Vad är det som utmärker en bra lärare? 2. Hur kan man effektivt stödja en lärares utveckling? 3. När i utvecklingsprocessen passar de olika möjliga insatserna? 4. Hur kan peduler stödja lärarutvecklingsprocessen? 5. Hur kan MPLOLs arbetssätt stödja Chalmerslärares utveckling?

pedagogisk skicklighet

lärarutveckling

lärarutbildning

Författare

Sheila Galt

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Jens Kabo

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

KUL – Chalmers Konferens om Undervisning och Lärande
, ,

Ämneskategorier

Pedagogik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2022-10-31