Localization of compressional Alfvén eigenmodes in spherical tori
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Håkan Smith

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

Tünde Fülöp

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

Physics of Plasmas

Vol. 10 1437-

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-08