Sliding Mode Control for Traction Control by Brake Intervention
Paper i proceeding, 2004

Författare

Stefan Börjesson

Tomas Forsberg

Bengt J H Jacobson

Jonas Fredriksson

Jonas Sjöberg

Chalmers, Institutionen för maskin- och fordonssystem, Arbetsenheten för mekatronik

IFAC Symposium on Advances in Automotive Control, University of Salerno, Italy, April 19-23, 2004.

626:631-

Ämneskategorier

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER