Impurity transport in ITER-like plasma
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Tünde Fülöp

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

Jan Weiland

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

Physics of Plasmas

Vol. 13 112504-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-08