Single-Chip 24-GHz Synthesizer for a Radar Application
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

radar sensor

transceiver

Författare

Rumen Kozhuharov

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Anders Jirskog

Niklas Penndal

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Technical Digest of 2006 IEEE CSIC Symposium San Antonio, TX, USA

205 - 208
1-4244-0126-7 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

1-4244-0126-7

Mer information

Skapat

2017-10-08