Functionalisation of zeolite SSZ-13 as NH3-SCR catalyst
Övrigt konferensbidrag, 2014

Författare

Alexander Shishkin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Hannes Kannisto

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Kompetenscentrum katalys

Hanna Härelind

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Per-Anders Carlsson

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Kompetenscentrum katalys KCK

Energimyndigheten (22490-3), 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Volvo Cars, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Volvo Group, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

ECAPS AB, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Wärtsilä Finland, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Chalmers, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Haldor Topsoe, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Scania CV AB, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Materialkemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-28