An integrated system for energy efficient exhaust after-treatment for heavy-duty vehicles
Paper i proceeding, 2014

Författare

Lennart Andersson

Lars Pettersson

Moa Z. Granlund

Hanna Härelind

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Fredrik Gunnarsson

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Anders Palmqvist

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Richard Heijl

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Ronnie Andersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Olle Högblom

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Lennart Holmgren

Per-Olof Larsson

Fredrik Andreasson

Presented (oral) at the World Renewable Energy Congress 2014, WREC 2014, University of Kingston, London, UK, August 3-8, 2014.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Materialkemi

Mer information

Skapat

2017-10-08