Interpretation of palladium XANES spectra from first-principles calculations
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2015

Författare

Johan Nilsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Per-Anders Carlsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Henrik Grönbeck

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Tidsupplösta in situ metoder för design av katalytiska säten för hållbar kemi

Vetenskapsrådet (VR), 2013-01-01 -- 2016-12-31.

Identifiering av katalytiskt aktiva säten med röntgenabsorptionsspektroskopi

Vetenskapsrådet (VR), 2012-01-01 -- 2015-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Atom- och molekylfysik och optik

Materialkemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-28