Interpretation of palladium XANES spectra from first-principles calculations
Övrigt konferensbidrag, 2015

Författare

Johan Nilsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Kompetenscentrum katalys

Per-Anders Carlsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Kompetenscentrum katalys

Henrik Grönbeck

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Kompetenscentrum katalys

Tidsupplösta in situ metoder för design av katalytiska säten för hållbar kemi

Vetenskapsrådet (VR) (2013-567), 2013-01-01 -- 2016-12-31.

Identifiering av katalytiskt aktiva säten med röntgenabsorptionsspektroskopi

Vetenskapsrådet (VR) (2011-5009), 2012-01-01 -- 2015-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Atom- och molekylfysik och optik

Materialkemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-28