Micromechanical model of a dissipative open-cell cellular solid
Övrigt konferensbidrag, 2006

Författare

Per Hård af Segerstad

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Staffan Toll

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Proceedings of the 6th European Solid Mechanics Conference, Budapest

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08