Modeling of large inelastic deformations of a structural foam at high deformation rates
Paper i proceeding, 2005

Författare

Mats L Landervik

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

", Computational Plasticity VIII - Fundamentals and applications, D.R.J. Owen, E. Onate, and B. Suarez, CIMNE, Barcelona

119-122

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07