Inverse discontinuity formulation of fracture
Artikel i övriga tidskrifter, 2005

Författare

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Martin Fagerström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

J. Struct. Mech. - Rakenteiden Mekaniikka

Vol. 38 27-30

Ämneskategorier

Teknisk mekanik