Dynamic effects of Kerr nonlinearity and spatial diffraction on self-phase modulation of optical pulses.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1991

Författare

Magnus Karlsson

Institutionen för elektromagnetisk fältteori

Dan Anderson

Institutionen för elektromagnetisk fältteori

Mats Desaix

Institutionen för elektromagnetisk fältteori

Mietek Lisak

Institutionen för elektromagnetisk fältteori

Optics Letters

0146-9592 (ISSN) 1539-4794 (eISSN)

Vol. 16 18 1373-5

Ämneskategorier

Fysik

Atom- och molekylfysik och optik

DOI

10.1364/OL.16.001373

PubMed

19776973

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-07