Sensors and actuators based on SOI materials
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Anke Sanz-Velasco

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik

Alexandra Nafari

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik

Henrik Rödjegård

Martin Bring

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik

Karin Hedsten

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik

Peter Enoksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik

Stefan Bengtsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik

Solid-State Electronics

Vol. 50 865-876

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07