What happened to the Industrial Ecology alumni? A survey of occupations, activities, competences and skills
Paper i proceeding, 2016

Författare

Anna Nyström Claesson

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Henrikke Baumann

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Maud Lanau

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

EESD2016 Proceedings: 8th Conference on ‘Engineering Education for Sustainable Development’, 4-7 September, 2016 in Bruges, Belgium

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Arbetslivsstudier

Naturresursteknik

Miljöledning

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07