What happened to the Industrial Ecology alumni? A survey of occupations, activities, competences and skills
Paper i proceeding, 2016

Författare

Anna Nyström Claesson

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Henrikke Baumann

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Maud Lanau

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

EESD2016 Proceedings: 8th Conference on ‘Engineering Education for Sustainable Development’, 4-7 September, 2016 in Bruges, Belgium

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Arbetslivsstudier

Naturresursteknik

Miljöledning

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07