Biocathodes for enhancing anaerobic growth of Corynebacterium glutamicum with nitrate
Poster (konferens), 2016

nitrate reduction

biocathodes

Corynebacterium glutamicum

acetate

formate

Författare

Nikolaos Xafenias

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Cathleen Kmezik

Valeria Mapelli

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Förädling av inhemska förnybara råvaror till värdefulla bulk- och finkemikalier för en biobaserad samhällsekonomi: teknikutveckling, systemintegration och miljöeffekter (BioBuF)

Formas (213-2013-78), 2013-06-17 -- 2018-12-31.

Västra Götalandsregionen (RUN612-0806-13), 2013-11-01 -- 2018-10-31.

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Miljöbioteknik

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-07-12