Rheological properties of aqueous nano-cellulosic dispersions
Paper i proceeding, 2016

Författare

Tobias Moberg

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Karin Sahlin

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Kun Yuo

Shiyu Geng

Gunnar Westman

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Q. Zhou

Kristiina Oksman

Mikael Rigdahl

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

Annual Transactions - The Nordic Rheology Society

1601-4057 (ISSN)

Vol. 24 127-128

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Textil-, gummi- och polymermaterial

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-24