Rheological properties of aqueous nano-cellulosic dispersions
Paper i proceeding, 2016

Författare

Tobias Moberg

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Karin Sahlin

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Kun Yuo

Unknown organization

Shiyu Geng

Unknown organization

Gunnar Westman

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi, Organisk kemi

Q. Zhou

Unknown organization

Kristiina Oksman

Unknown organization

Mikael Rigdahl

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Annual Transactions - The Nordic Rheology Society

1601-4057 (ISSN)

Vol. 24 127-128

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Textil-, gummi- och polymermaterial

Styrkeområden

Materialvetenskap