Wet compounding of nanocellulose and amphiphilic copolymer EAA for composite reinforcement
Övrigt konferensbidrag, 2016

Författare

Johannes Thunberg

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Abhijit Venkatesh

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Maria Klingberg

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Tobias Moberg

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Proc Nordic Polymer Days, Helsinki 2016

39-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Textil-, gummi- och polymermaterial

Kompositmaterial och -teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07