Innovation genom forskning och långsiktig samverkan mellan akademi och näringsliv
Kapitel i bok, 2016

Detta kapitel handlar om forskning och innovation inom ett VINN Excellence Centre1 som heter SuMo Biomaterials.2 Författarna har alla varit verksamma vid centrumet, och kapitlet bygger på våra erfarenheter från det arbetet. Vi lyfter fram faktorer som har betydelse för en framgångsrik, långsiktig samverkan mellan akademi och näringsliv.Inom SuMo möter företag från helt olika verksamhetsområden, men med likartade vetenskapliga frågeställningar, akademin. Forskningen sker i samverkan och har övergripande betydelse för företagens strategiska mål. Med utgångspunkt från en stark vision utvecklas samarbetsformer för näringslivssamverkan och excellensforskning i kluster över disciplingränser. I kapitlet lyfter vi betydelsen av timing, kommunikation, förväntningar och strategiska förändringar i ett långsiktigt perspektiv. SuMo är finansierat gemensamt av Vinnova, näringslivspartners, SP Food and Bioscience och Chalmers. Centrumet startades i mars 2007 och kommer att avslutas under 2016. Utvecklingen är indelad i fyra faser: initiering och uppstart, forskning i världsklass, implementering samt nyttiggörande. Vårt koncept och sätt att arbeta bygger mycket på kommunikation och samarbete inom akademin, mellan akademi och näringsliv – men också mellan olika näringslivspartners.

akademi industrisamarbete

innovationer

Författare

Anne-Marie Hermansson

SuMo Biomaterials

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Rolf Andersson

Anette Larsson

SuMo Biomaterials

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Claes Ahlneck

Sveriges entreprenöriella ekosystem - Företag, akademi, politik

359-
978-91-977728-4-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Materialkemi

Företagsekonomi

Styrkeområden

Materialvetenskap

ISBN

978-91-977728-4-6

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-18