Dense granular flow in a bubbling fluidized bed as a viscoplastic fluid
Övrigt konferensbidrag, 2016

Författare

Srdjan Sasic

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Klas Jareteg

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Henrik Ström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

9th International Conference on Multiphase Flow (ICMF2016)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Energiteknik

Kemiteknik

Strömningsmekanik och akustik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08