Shape optimization and active flow control of truck-trailers for improved aerodynamics using large-eddy simulation and response surfaces
Paper i proceeding, 2015

Författare

Mohammad El-Alti

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Per Kjellgren

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

ERCOFTAC Series

1382-4309 (ISSN) 2215-1826 (eISSN)

Vol. 20 405-410

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

DOI

10.1007/978-3-319-14448-1_51

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-29