On the numerical modeling of active flow control for aerodynamics applications and its impact on the pressure field
Paper i proceeding, 2015

Författare

Mohammad El-Alti

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Per Kjellgren

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

ERCOFTAC Series

1382-4309 (ISSN) 2215-1826 (eISSN)

Vol. 20 695-700
9783319144474 (ISBN)

Ämneskategorier

Maskinteknik

Strömningsmekanik och akustik

DOI

10.1007/978-3-319-14448-1_87

ISBN

9783319144474

Mer information

Skapat

2017-10-07