When simple safety stock methods outperform sophisticated methods: A multiple case and simulation study
Paper i proceeding, 2016

Författare

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Patrik Jonsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Proceedings of the 28th NOFOMA conference, Turku Finland, 9-10 June 2016

Ämneskategorier

Maskinteknik

Ekonomi och näringsliv

Företagsekonomi

Styrkeområden

Transport

Produktion

Mer information

Skapat

2017-10-07