Restraining forces preventing twist in the in-service conditions in timber studs
Paper i proceeding, 2004

Författare

Magnus Bäckström

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad

MARIE JOHANSSON

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad

Robert Kliger

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad

Proceedings of the Second International Conference of the European Society for Wood Mechanics,

Vol. 1 127-132
9186018108 (ISBN)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

9186018108

Mer information

Skapat

2017-10-06