The builders' view on drying quality and its consequences
Övrigt konferensbidrag, 2004

Författare

Robert Kliger

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad

MARIE JOHANSSON

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad

Sigurdur Ormarsson

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik

Magnus Bäckström

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad

Proceedings of COST E15 - Drying timber for value-added products, Athens, Greece, 22-24 April

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07