Numerical Simulation of Plastic Localization using FE-mesh Realignment
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1991

Författare

Ragnar Larsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Progress in Computational Analysis of Inelastic Structures

34 pp.-

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07