Embedded localization band in undrained soil based on regularized strong discontinuity theory and FE-analysis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Ragnar Larsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Stein Sture

International J. Solids and Structures

Vol. 33 20-22 pp. 3081-3101

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07