Poromechanical modelling the pre- and post-filling flows in composite manufacturing
Paper i proceeding, 2014

Författare

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Mohammad Sadegh Rouhi

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Maciej Wysocki

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

14th European Mechanics of Materials Conference (EMMC14)

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Kompositmaterial och -teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07