Epitaxial Growth and Physical Properties of Indium Phosphide Bismide
Kapitel i bok, 2016

Författare

L Zhang

L Yue

W Pan

X Wu

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

9789535147824

Mer information

Skapat

2017-10-07