Influence of grid setup on the prediction of hydrofoil cavitation
Övrigt konferensbidrag, 2016

Författare

Carlo Negrato

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Marin teknik

Thomas Lloyd

Maritime Research Institute Netherlands (MARIN)

Tom van Terwisga

Maritime Research Institute Netherlands (MARIN)

Rickard Bensow

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Marin teknik

Förbättrad prestanda hos fartygs framdrivningssystem genom energisystemanalys

Chalmers, 2016-01-01 -- 2016-12-31.

Hull optimisation for propulsion system performance

Stichting Maritiem Research Instituut Nederland (HP/RR/16-001), 2016-01-01 -- 2018-12-31.

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-27