Förbättrad prestanda hos fartygs framdrivningssystem genom energisystemanalys
Forskningsprojekt, 2016

The project aims to strengthen the cooperation between Chalmers and MARIN, The Netherlands, within the area of analysis of ship system performance by supporting research visits Chalmers staff to MARIN, including a longer stay for a PhD student.

Deltagare

Rickard Bensow (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Carlo Negrato

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Samarbetspartners

Maritime Research Institute Netherlands (MARIN)

Wageningen, Netherlands

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-21