Analysis of hydrofoil cavitation using Proper Orthogonal Decomposition
Övrigt konferensbidrag, 2017

CFD

proper orthogonal decomposition

Cavitation

Författare

Carlo Negrato

Mekanik och maritima vetenskaper

Tom van Terwisga

Maritime Research Institute Netherlands (MARIN)

Rickard Bensow

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Marin teknik

Förbättrad prestanda hos fartygs framdrivningssystem genom energisystemanalys

Chalmers, 2016-01-01 -- 2016-12-31.

Hull optimisation for propulsion system performance

Stichting Maritiem Research Instituut Nederland (HP/RR/16-001), 2016-01-01 -- 2018-12-31.

Styrkeområden

Transport

Energi

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-26