Experiences from a Field Trial of UbiGo: The case of Mobility as a Service
Paper i proceeding, 2016

Författare

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Jana Sochor

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Helena Strömberg

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

ITRL Conference on Integrated Transport 2016: Connected and Automated Transport Systems, Stockholm, November 29-30, 2016.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08