Modellering av förankringskapaciteten i betongkonstruktioner med rostande armering
Artikel i övrig tidskrift, 2016

Armeringskorrosion är en vanlig orsak till nedbrytning av armerade betongbroar, men det rådande kunskapsläget är främst baserat på experiment med konstgjorda korrosionsangrepp. Naturlig korrosion kan leda till ett annat verkningssätt. Provkroppar från Stallbackabron i Trollhättan, som togs vid en omfattande renovering efter bron tjänstgjort i 32 år, har testats på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Författare

Mohammad Tahershamsi

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Mattias Blomfors

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Ignasi Fernandez

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Karin Lundgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Kamyab Zandi

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Bygg & Teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 108 7 16-20

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Infrastrukturteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08