Modellering av förankringskapaciteten i betongkonstruktioner med rostande armering
Magazine article, 2016

Armeringskorrosion är en vanlig orsak till nedbrytning av armerade betongbroar, men det rådande kunskapsläget är främst baserat på experiment med konstgjorda korrosionsangrepp. Naturlig korrosion kan leda till ett annat verkningssätt. Provkroppar från Stallbackabron i Trollhättan, som togs vid en omfattande renovering efter bron tjänstgjort i 32 år, har testats på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Author

Mohammad Tahershamsi

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Mattias Blomfors

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Ignasi Fernandez

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Karin Lundgren

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Kamyab Zandi

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Bygg & Teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 108 7 16-20

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Infrastructure Engineering

More information

Created

10/8/2017