Permutations of the Natural Numbers with Prescribed Difference Multisets
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Peter Hegarty

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

INTEGERS : The Electronic Journal of Combinatorial Number Theory

Vol. 6 paper A 3-

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06