Safety Ventilation in Ultra Clean Air Operating Rooms - A Reveiw
Artikel i övriga tidskrifter, 2016

Författare

Bengt Ljungqvist

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Installationsteknik

Berit Reinmüller

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Installationsteknik

Renhetsteknik

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik