Safety Ventilation in Ultra Clean Air Operating Rooms - A Reveiw
Artikel i övrig tidskrift, 2016

Författare

Bengt Ljungqvist

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Installationsteknik

Berit Reinmüller

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Installationsteknik

Renhetsteknik

3

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07