Timing-Anomaly Free Dynamic Scheduling of Task-based Parallel Applications
Paper i proceeding, 2017

Författare

Petros Voudouris

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Per Stenström

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Risat Pathan

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

PROCEEDINGS OF 2016 IEEE REAL-TIME SYSTEMS SYMPOSIUM (RTSS)

1052-8725 (ISSN)

371- 7809878

Ämneskategorier

Datorteknik

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.1109/RTSS.2016.050

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-12