Draft Genome Sequence of Moraxella catarrhalis Type Strain CCUG 353T.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Moraxella catarrhalis is a Gram-negative commensal and pathogenic bacterium found in the human respiratory tract. It is associated with otitis media and respiratory tract infections. Here, we report the draft genome sequence of M. catarrhalis type strain CCUG 353(T), composed of 18 contigs and a total size of 1.89 Mb.

Författare

Hedvig E Jakobsson

Göteborgs universitet

Francisco Salvà-Serra

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Universitat de les Illes Balears

Kaisa Thorell

Karolinska Institutet

Lucia Gonzales-Siles

Göteborgs universitet

Fredrik Boulund

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Roger Karlsson

Göteborgs universitet

Per Sikora

Göteborgs universitet

Lars Engstrand

Karolinska Institutet

Erik Kristiansson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Göteborgs universitet

Edward R.B. Moore

Göteborgs universitet

Genome Announcements

2169-8287 (eISSN)

Vol. 4 3

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Mikrobiologi

Medicinsk genetik

Mikrobiologi inom det medicinska området

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

DOI

10.1128/genomeA.00552-16

PubMed

27313296

Mer information

Senast uppdaterat

2023-09-07