Draft Genome Sequence of Streptococcus gordonii Type Strain CCUG 33482T.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Streptococcus gordoniitype strain CCUG 33482(T)is a member of theStreptococcus mitisgroup, isolated from a case of subacute bacterial endocarditis. Here, we report the draft genome sequence ofS. gordoniiCCUG 33482(T), composed of 41 contigs of a total size of 2.15 Mb with 2,061 annotated coding sequences.

Författare

Francisco Salvà-Serra

Universitat de les Illes Balears

Göteborgs universitet

Hedvig E Jakobsson

Göteborgs universitet

Kaisa Thorell

Karolinska Institutet

Lucia Gonzales-Siles

Göteborgs universitet

Erika Tång Hallbäck

Göteborgs universitet

Daniel Jaén-Luchoro

Universitat de les Illes Balears

Fredrik Boulund

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Per Sikora

Göteborgs universitet

Roger Karlsson

Göteborgs universitet

Liselott Svensson-Stadler

Göteborgs universitet

Antoni Bennasar

Universitat de les Illes Balears

Lars Engstrand

Karolinska Institutet

Erik Kristiansson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Edward R.B. Moore

Göteborgs universitet

Genome Announcements

2169-8287 (eISSN)

Vol. 4 2

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Odontologi

Medicinsk genetik

Mikrobiologi inom det medicinska området

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

DOI

10.1128/genomeA.00175-16

PubMed

27013051

Mer information

Senast uppdaterat

2023-09-07