WEER Recycling
Samlingsverk (redaktörskap), 2016

Redaktör

Christian Ekberg

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Industriell materialåtervinning

Teodora Retegan Vollmer

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Alexandre Changes

Gerard Cote

Ämneskategorier

Polymerkemi

Oorganisk kemi

Fysik

Geovetenskap och miljövetenskap

Kemi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Produktion

Energi

ISBN

978-0-12-803363-0

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-27