The radial and poloidal localization of fast magnetoacoustic eigenmodes in tokamaks
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Tünde Fülöp

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

Yaroslav Kolesnichenko

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

Physics of Plasmas

Vol. 7 1479-

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-08