Ion cyclotron emission from fusion products and beam ions in the Tokamak Fusion Test Reactor
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Tünde Fülöp

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

Nuclear Fusion

Vol. 5 761-

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-08