High-Speed VCSELs for Datacom
Paper i proceeding, 2016

Författare

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Johan Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Petter Westbergh

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Erik Haglund

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Emanuel Haglund

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ewa Simpanen

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Proceedings European Conference on Optical Communication

977-979
978-3-8007-4274-5 (ISBN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Telekommunikation

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

ISBN

978-3-8007-4274-5

Mer information

Skapat

2017-10-08