Analysis of profile effects on high Q subignited tokamak fusion plasmas
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Dan Anderson

Institutionen för elektromagnetisk fältteori

Tünde Fülöp

Institutionen för elektromagnetisk fältteori

Mietek Lisak

Institutionen för elektromagnetisk fältteori

Hans Persson

Fredrik Wising

Institutionen för elektromagnetisk fältteori

Physica Scripta

Vol. 58 256-

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-08