Alternative catalysts and carbon support materials for PEMFC
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Kjell Wikander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Anders Palmqvist

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Krister Holmberg

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Hans Ekström

Anders Lundblad

Göran Lindbergh

Fuel Cells

Vol. 6 21-25

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-07