The role of video as a learning component in two MOOCs in Swedish higher education.
Övrigt konferensbidrag, 2016

In our work we focus on videos as a learning component by analysing data from two Swedish MOOCs. Framed by contextual data from demographic user data and surveys, we will concentrate on video characteristics (such as length, style and position within the syllabus) and how they are correlated with student engagement.

Swedish/European higher education

MOOCs

video

learner engagement

higher education

Författare

Franziska Mueller

Christian Stöhr

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

MOOCs in Scandinavia 2016

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07