Barns Skallskador vid Olyckor i Personbil
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2016

dödsfall

passagerare

barn

Trafikolycka

Författare

Anna K Carlsson

Johan Strandroth

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Chalmers, SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Katarina Bohman

Isabelle Stockman

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Chalmers, SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Mats Svensson

Chalmers, SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Jan Wenäll

Mats Gummesson

Thomas Turbell

Lotta Jakobsson

Chalmers, SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Transportforum, January 12–13, 2016; Linköping, Sweden

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Annan teknik

Farkostteknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-08