Developments in Distribution Networks - A framework for understanding variety
Paper i proceeding, 2000

Författare

Kajsa Hulthén

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Anna Dubois

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Proceedings of the 16th IMP Conference, University of Bath, September 7-9

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07