Whole-grain intake and risk of type 2 diabetes Reply
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Nutrition & Dietetics

Författare

I. Biskup

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

AKademia Medyczna Wroclawiu

C. Kyro

Kraeftens Bekaempelse

M. Marklund

Uppsala universitet

A. Olsen

Kraeftens Bekaempelse

R. M. van Dam

Harvard School of Public Health

Yong Loo Lin School of Medicine

A. Tjonneland

Kraeftens Bekaempelse

K. Overvad

Aarhus Universitet

B. Lindahl

Departments of Public Health and Clinical Medicine

I. Johansson

Umeå universitet

Rikard Landberg

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

American Journal of Clinical Nutrition

0002-9165 (ISSN)

Vol. 104 1723-1724

Ämneskategorier

Kemi

DOI

10.3945/ajcn.116.143644