Whole-grain intake and risk of type 2 diabetes Reply
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2016

Nutrition & Dietetics

Författare

I. Biskup

AKademia Medyczna Wroclawiu

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

C. Kyro

Danish Cancer Research Society Center

M. Marklund

Uppsala universitet

A. Olsen

Danish Cancer Research Society Center

R. M. van Dam

Harvard School of Public Health

Yong Loo Lin School of Medicine

A. Tjonneland

Danish Cancer Research Society Center

K. Overvad

Aarhus Universitet

B. Lindahl

Departments of Public Health and Clinical Medicine

I. Johansson

Umeå universitet

Rikard Landberg

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

American Journal of Clinical Nutrition

0002-9165 (ISSN) 19383207 (eISSN)

Vol. 104 6 1723-1724

Ämneskategorier

Kemi

DOI

10.3945/ajcn.116.143644

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-20