Whole-grain intake and risk of type 2 diabetes Reply
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Nutrition & Dietetics

Författare

I. Biskup

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

AKademia Medyczna Wroclawiu

C. Kyro

Danish Cancer Research Society Center

M. Marklund

Uppsala universitet

A. Olsen

Danish Cancer Research Society Center

R. M. van Dam

Yong Loo Lin School of Medicine

Harvard School of Public Health

A. Tjonneland

Danish Cancer Research Society Center

K. Overvad

Aarhus Universitet

B. Lindahl

Departments of Public Health and Clinical Medicine

I. Johansson

Umeå universitet

Rikard Landberg

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

American Journal of Clinical Nutrition

0002-9165 (ISSN)

Vol. 104 6 1723-1724

Ämneskategorier

Kemi

DOI

10.3945/ajcn.116.143644

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-30